Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

IZDELAVA REKONSTRUKCIJE IN KOPIJE STENSKIH POSLIKAV

Med poletjem 2018 je le nekaj metrov zahodno od kraja, kjer je stala originalna kapelica, Mestna skupnost Litija, zgradila repliko, ki jo po velikosti in obliki posnema originalno. Tudi znotraj poustvarja notranjost starejše kapelice.  Tako je v tla vzidanih nekaj glinenih ploščic, v oltarno mizo pa so vzidani kamni iz starejše kapelice.

Na stene kupole sva z Matejo Kavčič naslikali kopije poslikav in napis, ki so krasili tudi originalno kapelico.