Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

O MENI

Moje ime je Anja. Sem akademska konservatorka-restavratorka z opravljenim strokovnim izpitom ter velika ljubiteljica umetnin in starin. 

Samostojno vodim in izvajam konservatorsko-restavratorske projekte in sodelujem pri zahtevnih konservatorsko-restavratorskih projektih državnega pomena, kot je npr. restavratorski poseg na  stenski poslikavi kupole stopnišča v Gruberjevi palači v Ljubljani. Za restavratorski poseg na stenski poslikavi: “Alegorija tehnike, trgovine in obrti ”  M. J. Kremser – Schmidta, je naša ekipa petih restavratorjev, pod vodstvom mag. Martine Lesar Kikelj, ZVKDS Restavratorski center, prejela Priznanje Mirka Šubica za leto 2023.

Od leta 2018 vodim projekte Zavoda za restavratorstvo PLUS, ki sem ga ustanovila skupaj s strokovno kolegico Katjo Pohl Lužnik.

Pri svojem delu upoštevam najnovejše konservatorsko restavratorske smernice ter uporabljam najkakovostnejše materiale.

Vsako umetnino obravnavam kot unikatno delo in ji posvetim toliko časa, kot ga potrebuje, da bo po konservatorsko restavratorskem posegu zasijala v vsej svoji lepoti.

Izobrazba:

 • 2004 – 2009: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (VII. stopnja)
 • 2016: Opravljen strokovni izpit Ministrstva za kulturo in pridobljen strokovni naziv konservator-restavrator.
 • od 2019 dalje: Asistentka na ALUO, Oddelku za stensko slikarstvo in mozaike.

Posebni dosežki:

 • 2010: Nagrada ALUO za posebne dosežke.
 • 2023: Priznanje Mirka Šubica 2023 (povezava)

Projekti:

 

2023:

 • Rekostrukcija stenske poslikave, Breg 10.
 • Ljubljanski grad, Kazemate, estetsko dopolnjevanje ometa fragmentov originalnih stenskih poslikav za prezentacijo v prostoru.
 • Mestni trg 10 – rekonstrukcije stropnih poslikav v 1.nadstropju.
 • Mestni trg 10 – konserviranje keramične ploščice.
 • Trg Francoske revolucije, restavriranje konserviranje stenskih poslikav v objektu ZRC SAZU.
 • Sondažne raziskave in interventni konservatorsko restavratorski posegi, Šrajbarski turn (spomenik državnega pomena).
 • Sondažne raziskave v Zoisovem dvorcu, Stranska vas pri Bohinju.
 • Rekonstrukcija stenskega napisa, Cankarjev vrh, Ljubljana.

2022:

 • Mestni trg 10 – rekonstrukcije stropnih poslikav v 2. nadstropju.
 • Sondažne raziskave v Nadškofijskem dvorcu, Ljubljana.
 • Sondažne rziskave vile Mirje 11, Ljubljana.
 • Dol pri Ljubljani, rekonstrukcija stenskih poslikav.
 • Snemanje stenskih in stropnih poslikav, Mestni trg 10, Ljubljana.
 • Restavriranje zlatega  lesenega okvirja iz obdobja beneškega baroka.

2021: 

 • Temeljito sondiranje in dokumentiranje dekorativnih poslikav v objektu »Pod Trančo« na naslovu Mestni trg 14, Ljubljana.
 • Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v Rajhovi domačiji v Dolu pri Ljubljani.
 • Konservatorsko-restavratorski poseg na  keramični peči v objektu Hiša- Breg 10, Ljubljana.
 • Sondažne raziskave v objektu Križevniška ulica 3, Ljubljana.
 • Restavriranje fragmenta na fasadi, Ciril Metodov trg 10, Ljubljana

2020:

 • Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v petih prostorih hiše na Čevljarski ulici 1 – Zlata ladjica.
 • Preliminarne sondažne raziskave objekta Ljubljana – Drama (EŠD 8828), kot osnova za pripravo konservatorskega načrta za prenovo in priprava strokovnega poročila o posegu.
 • Preliminarno sondiranje plasti opleskov in ometov v objektu na naslovu Gosposvetska ulica 7, Ljubljana.
 • Snemanje stropnih poslikav v objektu na naslovu Gosposvetska ulica 7, Ljubljana.
 • Preliminarno sondiranje plasti opleskov in ometov v objektu Bled – Vila Vovk.
 • Izvedba rekonstrukcije stenskih poslikav v objektu Bled – Vila Epos.

2019: 

 • Konservatorsko-restavratorski postopek priprave antičnega mozaika iz Gosposvetske ceste v Ljubljani za muzejsko prezentacijo v Mestnem muzeju Ljubljana (ZVKDS, RC)
 • Odstranjevanje nečistoč s stropne iluzionistične poslikave Frana Jelovška v Codellijevi hiši na Bregu v Ljubljani (nad gostilno Vitez), (ZVKDS RC).
 • Priprava za prezentacijo dekorativnih stropnih poslikav v objektu Ljubljana – Breg 20, EŠD: 916.
 • Konservatorsko-restavratorski postopki na kapitelih stebrov v Kavarni Evropa, Gosposvetska cesta 2, Ljubljana.
 • Preliminarne sondažne raziskave in priprava za prezentacijo dekorativnih stropnih poslikav v objektu Ljubljana – Breg 20, EŠD: 916
 • Preliminarne sondažne raziskave v objektu Ljubljana – Palača Evropa EŠD: 8188
 • Konservatorsko-restavratorski poseg na dveh kapitelih v notranjosti kavarne Evropa
 • Preliminarne sondažne raziskave v objektu Ljubljana – Mestni trg 10
 • Preliminarne sondažne raziskave v objektu OŠ Prule
 • Rekonstrukcija in prezentacija stropne dekorativne rozete v objektu Ljubljana – Stritarjeva 7.

2017:

 • Konservatorsko-restavratorski poseg v objektu Hudičev turn, EŠD: 9569, Dolenjske toplice.
 •  

Za ZVKDS in druge naročnike opravljam sondažne raziskave:

 • Šrajbarski turn, Leskovec pri Krškem,
 • OŠ Prule,
 • Vila Epos Bled,
 • objekt “Pod Trančo”  Ljubljan, 
 • Hotel Zlata Ladjica,
 • Grubarjeva palača v Ljubljani,
 • Palača Kazina v Ljubljani,
 • Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani,
 • ženski zapor na Igu (Zpkz Ig),
 • Kavarna Evropa,
 • Univerza v Ljubljani …

Sodelovala sem pri pripravi dokumentacije za vpis Plečnikove arhitekture na seznam Unescove svetovne dediščine.

Sodelujem pri pripravi konservatorskih načrtov za prenovo:

 • Ljubljana – Plečnikove Žale,
 • Ljubljana – Regulirana struga Ljubljanice,
 • Vila Epos Bled.

Od leta 2008 sodelujem pri projektih ZVKDS Restavratorskega centra RS:

 • 2019: Konservatorsko-restavratorski postopek priprave antičnega mozaika iz Gosposvetske ceste v Ljubljani za muzejsko prezentacijo v Mestnem muzeju Ljubljana.
 • 2019: Odstranjevanje nečistoč s stropne iluzionistične poslikave Frana Jelovška v Codellijevi hiši na Bregu v Ljubljani (nad gostilno Vitez).
 • 2019: Konservatorsko-restavratorski postopki na stenski poslikavi v kupoli stopnišča v Gruberjevi palači na Zvezdarski ulici v Ljubljani (poslikava : »Alegorija tehnike, trgovine in obrti.” Avtor: A. J. Herrlein.)
 • 2018: Sodelovanje pri interventnem posegu dviga antičnega mozaika na Gosposvetski cesti v Ljubljani.
 • 2018: Rekonstrukcija antičnega mozaika iz najdišča Mošnje na Gorenjskem
 • 2017: Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v notranjščini cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec.
 • 2016: Konserviranje-restavriranje snetega kosa stenske poslikave Pohod in poklon Sv. treh kraljev (v treh kosih), Sužid.
 • 2016: Konservatorsko-restavratorski poseg na snetih stenskih poslikavah iz antične grobnice iz Lancove vasi.
 • 2016, 2017: Konserviranje-restavriranje snete stenske poslikave Sv. Krištof z zunanjščine cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec.
 • 2015: Konserviranje-restavriranje snete stenske poslikave pohod in poklon sv. Treh kraljev iz cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec (hrani narodna galerija).
 • 2015, 2016: Konservatorsko-restavratorski poseg na fragmentih mozaikov iz objekta 2, Simonov zaliv, Izola.
 • 2014: Konserviranje-restavriranje kupole kapele Škofjeloškega gradu.
 • 2009: v cerkvi svetega Vida v Preserjih pod Krimom.
 • 2009: cerkvi sv. Mohorja in Fortunata na Korenu nad Horjulom.
 • 2009: kapeli cerkve Marijinega oznanjenja (Frančiškanska cerkev) v Ljubljani.
 • 2008: Konservatorsko-restavratorski posegi v Stolni cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu (ZVKDS, oe Novo mesto).