Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

RESTAVRIRANJE STENSKIH POSLIKAV KAPELICE NA LOGU PRI POLJANAH

Konservatorsko-restavratorski poseg na treh poslikavah v manjši kapelici na Na Logu pri Poljanah.  Poslikave so bile zaradi povečane vlažnosti v preteklosti v spodnji tretjini popolnoma izgubljene in že pred leti nadomeščene z apnenim ometom.

OBJEKT:                               Na Logu – Znamenje

EŠD:                                      478

PREDMET (IME DELA):     Stenske poslikave v notranjosti kapelice

AVTOR / DATACIJA:          Anton Tušek (1725-1798)

VRSTA DEDIŠČINE:            Nepremična

TEHNIKA / MATERIAL:     Apnena poslikava na suh omet (a secco)

IZVEDENI POSTOPKI:

  • Odstranjevanje recentnih beležev.
  • Mehansko odstranjevanje nečistoč.
  • Utrjevanje barvne plasti.
  • Utrjevanje nosilnih ometov.
  • Globinsko utrjevanje nosilca z injektiranjem polnila.
  • Kitanje poškodb in dopolnjevanje manjkajočih delov.
  • Tonsko podlaganje manjkajočih delov.
  • Retuširanje poškodovane barvne plasti v tehniki črtkanja.
  • Rekonstrukcija manjkajočih delov.