Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

RAZŠIRJENO SONDIRANJE IN TEMELJITO DOKUMENTIRANJE POSLIKANIH PLASTI V OBJEKTU “POD TRANČO”

KRAJ/ LOKACIJA: 

OBJEKT: 

SINONIM IMENA: 

EŠD:

OPIS ENOTE:

 

 

 

DATACIJA:

POSEG:

 Ljubljana

Hiša – Mestni trg 14

Pod Trančo

5579

Meščanska hiša z ohranjenimi prvinami stavbne zasnove 16. stol. in poznejših obdobij, pomembnimi za zgodovino urbanističnega razvoja stare Ljubljane. Močno predelana v petdesetih letih (B. Kobe).

 

16. stol., sredina 20. stol.

sondiranje plasti opleskov in ometov, temeljito dokumentiranje evidentiranih historičnih plast.

Spomladi 2021 je bilo v sklopu priprav na statično sanacijo objekta, izvedeno konservatorsko – restavratorsko sondiranje in dokumentiranje ohranjenih poslikanih plasti in dekorativnih poslikav oz. vzorcev. 

Med izvedbo dokumentiranja je bilo v 11 prostorih objekta evidentiranih 179 poslikanih plasti, od tega 110 na stenah in 69 na stropih. Temeljito dokumentiranih je bilo 121 poslikav, 74 na stenah in 47 na stropih.  

Na podlagi rezultatov so bile za prezentacijo v objektu predlagane vse originalne poslikave ohranjene na obodnih stenah objekta. Izjemno kvalitetne poslikave najdene na stropih ali na predelnih stenah, pa so bile z namenom varovanja originala in morebitne prezentacije v objektu, snete skupaj z ometom.

Vse ostale dokumentirane vzorce je mogoče v objektu po sanaciji prezentirati kot rekonstrukcije originalnih poslikav.

Odkrivanje vogalne dekoracije stropa z motivom vojščaka.
Digitalni izris motiva vogalne dekoracije z vojščakom.
Vogalna dekoracija stropa, z motivom obraza in cvetja.
Odkrivanje vogalne dekoracije stropa, z motivom obraza in cvetja.
Odkrivanje medaljona na okenski špaleti.
Medaljon okenske špalete s figurativno poslikavo v sivih barvnih tonih.
Digitalna vizualizacija stenske opreme na plasti 7, v prostoru 02-09.