Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

PRELIMINARNE RAZISKAVE IN PRIPRAVA ZA REKONSTRUKCIJO ORIGINALNIH POSLIKAV

KRAJ / LOKACIJA:                                 Ljubljana
OBJEKT:                                                  Ljubljana – Gostilna Pri Vitezu
EŠD:                                                         916
PREDMET (IME DELA):                         Dekorativne stropne poslikave
AVTOR / DATACIJA:                              tretja četrtina 18. stol., 1765-1770
TEHNIKA / MATERIAL:                         dekorativne stropne poslikave, a secco
PRISTOJNA STROKOVNA ORG. :        ZVKDS OE Ljubljana
STROKOVNI NADZOR:                          ZVKDS OE Ljubljana
RAZGLASITEV:                                       Spomenik lokalnega pomena 

Objekt na naslovu Breg 20 v Ljubljani je bil pozidan že okoli leta 1500. Trenutni videz hiše datira v čas okoli 1750.
Kamniti vhodni portal z glavo viteza je delo kiparja Francesca Robbe. Stropno poslikavo v t.i. balkonski sobi v drugem nadstropju, je naslikal Franc Jelovšek.

V mesecu aprilu in maju 2019 je bilo izvedeno sondiranje plasti stropnih opleskov v prvem nadstropju, z namenom odkrivanja morebitnih stropnih poslikav.
Tekom postopka se je izkazalo, da so vsi stropovi stanovanja bogato okrašeni z dekorativnimi šablonskimi poslikavami v številnih plasteh.
V treh največjih prostorih smo odkrili več plasti dekorativnih, centralno umeščenih stropnih poslikav – rozet s pripadajočimi bogato okrašenimi robnimi bordurami.
Tekom konservatorsko-restavratorskega postopka smo s površine stropnih poslikav zelo natančno odstranili vse kasnejše nanose barvnih opleskov ter nečistoče. Poslikave smo fotografirali in dokumentirali. Neutrjene dele ometa in barvno plast smo utrdili in zakitali manjkajoče dele. V tem stanju bodo stropne poslikave počakale na nadaljevanje konservatorsko-restavratorskih del, ki je predvideno za začetek leta 2020.