Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

DIGITALNA REKONSTRUKCIJA DEKORATIVNIH POSLIKAV

  • Izdelava digitalne rekonstrukcije šablonske poslikave na podlagi izsledkov sondažnih raziskav ometov.
  • Digitalna rekonstrukcija je lahko osnova za izdelavo novih šablon s katerimi se izvede rekonstrukcija originalnih poslikav.