Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

PRELIMINARNE KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE RAZISKAVE

OŠ PRULE, LJUBLJANA

 

 • Preliminarno sondiranje ometov in barvnih plasti sten in stropov v notranjščini objekta.
 • Priprava in dokumentiranje posega.
 • Izdelava strokovnega poročila o posegu.

 

CODELLIJEVA HIŠA 

LJUBLJANA – GOSTILNA PRI VITEZU

EŠD:916

 • Preliminarno sondiranje ometov in barvnih plasti sten v notranjščini objekta.
 • Razširjeno sondiranje stropov v treh prostorih.
 • Priprava in dokumentiranje posega.
 • Izdelava strokovnega poročila o posegu.

KAVARNA V PALAČI EVROPA, LJUBLJANA

EŠD:8818

NOSILEC PROJEKTA:
Sondiranje sem izvajala v sodelovanju z ZVKDS, OE Ljubljana.
Strokovni nadzor: Marija Režek Kambič, univ. dipl. umet.zgod., konservatorska svetovalka

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
– Sondažne preiskave ometov in barvnih plasti sten, stropa in štukaturnih dekorativnih elementov v notranjščini kavarne.

– Fotografiranje in dokumentiranje izsledkov, priprava strokovnega poročila o izvedenih postopkih. 

LJUBLJANA – HIŠA MESTNI TRG 10

EŠD: 346

Zgodnjebaročna, okrog 1616 iz več stavb prezidana meščanska palača, s kvalitetnim arkadnim dvoriščem, baročnim stopniščem in rokokojskim pročeljem. 

 • Preliminarno sondiranje ometov in barvnih plasti sten v notranjščini objekta.
 • Razširjeno sondiranje stropov v dveh prostorih.
 • Priprava in dokumentiranje posega.
 • Izdelava strokovnega poročila o posegu.

 “POD TRANČO”

Hiša na naslovu Mestni trg 14, Ljubljana

EŠD: 5579

IZVEDENI POSTOPKI:

 • Sondiranje ometov in barvnih plasti sten in stropov v notranjščini objekta.
 • Sondiranje barvnih plasti na stavbnem pohištvu.
 • Priprava in dokumentiranje posega.
 • Izdelava strokovnega poročila o posegu.

VILA EPOS,  BLED

EŠD:  906

Vila s parkom iz 1909 (J. Hronek) v historicističnem slogu s secesijskimi elementi. Prenova in dozidava zastekljene verande v slogu moderne po 1930 (J. Plečnik). Hiša za služinčad, garaža (D. Fuerst).

Datacija enote: prva polovica 20. stol., 1909, 1936, 1938

Avtor(ji): Josef Hronek (arhitekt; 1909), Jože Plečnik (arhitekt; 1936), Gizela Šuklje / Plečnikova šola (arhitekt; 1936), Danilo Fuerst (arhitekt; 1937)

IZVEDENI POSTOPKI:

 • Sondiranje ometov in barvnih plasti sten v notranjščini objekta.
 • Sondiranje ometov in barvnih plasti na fasadi.
 • Sondiranje barvnih plasti na stavbnem pohištvu.
 • Priprava in dokumentiranje posega.
 • Izdelava strokovnega poročila o posegu.
_DSC1276

KAPELICA, LITIJA

Litija, Brodarska ulica 15

EŠD:       /

PREDMET (IME DELA):  Stenske poslikave na stenah in kupoli

AVTOR / DATACIJA:  Neznan / prva omemba 2/2 18.stoletja

TEHNIKA / MATERIAL:   Apnena poslikava na suh omet (a secco)

IZVEDENI POSTOPKI:

 – Sondiranje barvnih plasti.

 – Odkrivanje originalne plasti.

 – Lokalno zaščitno utrjevanje.

 – Izris motiva na folijo.

 – Fotografiranje in dokumentiranje posega in izsledkov.

ŽENSKI ZAPOR NA IGU (ZPKZ IG)

objekt: Grad Ig
datacija: prvič omenjen 1369
spomenik: /
lastništvo: Ministrstvo za notranje zadeve


OBRAZLOŽITEV:
Sondiranje sem izvajala v sodelovanju z ZVKDS, Restavratorskim centrom.
Vodja sondiranja: mag. Jelka Kuret

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
– Sondažne preiskave ometov in barvnih plasti v notranjih prostorih.
 – Fotografiranje in dokumentiranje izsledkov.

 

GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA V LJUBLJANI

objekt: Šubičeva gimnazija
EŠD: 8824
datacija: sredina 20. stol., 1940-1947, 1966-1970
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
spomenik: Spomeni državnega pomena


OBRAZLOŽITEV:
Sondiranje sem izvajala v sodelovanju z ZVKDS, Restavratorskim centrom in pod okriljem ZVKDS, OE Ljubljana.
Vodja sondiranja: Tjaša Pristov

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
– Sondažne preiskave ometov in barvnih plasti v notranjih prostorih.
– Fotografiranje in dokumentiranje izsledkov.

HIŠA GORNJI TRG 29, LJUBLJANA

EŠD: 18974
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt

OBRAZLOŽITEV:
Samostojni projekt.

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
• Sondiranje ometov.
• Priprava mnenja za prezentacijo.
• Dokumentiranje izsledkov.