Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

SODELOVANJE Z ZVKDS, RESTAVRATORSKIM CENTROM

Pri svojem delu se povezujem z drugimi strokovnjaki in ustanovami, ki delujejo na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Redno sodelujem pri projektih ZVKDS Restavratorskega centra. Nekaj jih je omenjenih v nadaljevanju.

RETUŠIRANJE KOSA POSLIKAVE POHOD IN POKLON SVETIH TREH KRALJEV IZ CERKVE SV. TREH KRALJEV, SUŽID

avtor: neznan                                                   

objekt: Sužid – Cerkev sv. Treh kraljev ,

EŠD: 3760

naslov dela: Pohod in poklon Sv. treh kraljev (del poslikave)
tehnika/material: fresco buono

OBRAZLOŽITEV:
Konservatorsko – restavratorski postopek je bil izveden v sodelovanju z ZVKD, Restavratorskim centrom. Obravavani so bili trije manjši sneti kosi stenske poslikave, ki so hranjeni v depoju. Pred pričetkom del sem se seznanila z vsemi že izvedenimi konservatorsko – restavratorskimi postopki. V času priprave tega poročila, konservatorsko – restavratorski postopek še ni zaključen.


IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
• Nanos začasne zaščite na hrbtno stran kosov poslikave.
• Odstranjevanje začasne zaščite z lica poslikave.
• Odstranjevanje nečistoč z lica poslikave.
• Kitanje razpok in lakun na nivo poslikave z apneno malto.
• Barvno zapolnjevanje in popolna retuša manjkajočih delov poslikave.

 

KONSERVATORSKI POSEG NA STENSKI POSLIKAVI V KUPOLI CERKVE SV. VIDA, PRESERJE

Konserviranje-restavriranje poslikav v kupoli
EŠD: 2177
AVTOR: Mihael Reinwaldt
NASLOV DEL A: Mučeništvo Sv. Vida
DATACIJA: 1712
TEHNIKA/MATERIAL: a fresco
POVRŠINA POSLIKAVE: 260 m2


OBRAZLOŽITEV:

Konservatorsko-restavratorski postopek je bil izveden pod okriljem ZVKDS, Restavratorskega centra, vodja projekta mag. Anita Kavčič – Klančar.


Trajanje projekta: avgust 2008 – avgust 2009


Septembra 2009 sem zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom ”Odstranjevanje nečistoč s površine stenskih poslikav v kupoli cerkve sv. Vida v Preserju” (mentor: dr. Blaž Šeme), za katero sem leta 2011 prejela priznanje ALUO za posebne dosežke.


IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
– Odstranjevanje recentnih beležev.
– Snemanje sekundarnih poslikav in prenos na začasni nosilec.
– Testiranje različnih topil in mešanic topil za odstranjevanje površinskih nečistoč in sekundarnih premazov.
– Mehansko in kemično odstranjevanje nečistoč s površine poslikav.
– Zapolnjevanje razpok in lakun.
– Retuširanje manjkajočih delov.

 

Avtor fotografij: Anita Kavčič Klančar, ZVKDS RC.

KONSERVIRANJE – RESTAVRIRANJE GRAJSKE KAPELE, ŠKOFJA LOKA

KRAJ / LOKACIJA: Škofja Loka
OBJEKT: Grad
EŠD: 739
PREDMET (IME DELA): Stenske poslikave v kapeli
AVTOR: Jebačin
DATACIJA: 1916
VRSTA DEDIŠČINE: Nepremična
POSEGOV: september 2014 – oktober 2015
NOSILEC NALOGE: ZVKDS, Restavratorskega centra,                                                                            VODJA PROJEKTA:  mag. Anita Kavčič Klančar

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
– Odstranjevanje recentnih beležev.
– Izvajanje poskusov odstranjevanja nečistoč in izbiranje najprimernejšega topila.
– Kemijsko odstranjevanje nečistoč in sekundarnih premazov.
– Kitanje razpok in manjkajočih delov.
– Utrjevanje barvne plasti.
– Retuširanje barvne plasti.

 

Opomba:

Avtor fotografij: Anita Kavčič Klančar ZVKDS, RC.

KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SNETE STENSKE POSLIKAVE
SV. KRIŠTOF Z VRZDENCA PRI HORJULU

EŠD: 2177
AVTOR: Mihael Reinwaldt
NASLOV DEL A: Mučeništvo Sv. Vida
DATACIJA: 1712
TEHNIKA/MATERIAL: a fresco
POVRŠINA POSLIKAVE: 260 m2


OBRAZLOŽITEV:
Nosilec projekta:
Konservatorsko-restavratorski postopek je bil izveden pod okriljem ZVKDS, Restavratorskega centra, vodja projekta mag. Anita Kavčič – Klančar.
Trajanje projekta: avgust 2008 – avgust 2009
Septembra 2009 sem zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom ”Odstranjevanje nečistoč s površine stenskih poslikav v kupoli cerkve sv. Vida v Preserju” (mentor: Blaž Šeme), za katero sem leta 2010 prejela priznanje ALUO za posebne dosežke.

KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKI POSEG NA FRAGMENTIH MOZAIKOV IZ
OBJEKTA 2, SIMONOV ZALIV, IZOLA

nahajališče: Izola – Arheološko najdišče Simonov zaliv
Objekt 2
Prostor: 3 in 4
datacija: Zgodnja rimska doba

OBRAZLOŽITEV:
Projekt izveden v sodelovanju z ZRSZ, Restavratorskim centrom.
Vodja projekta: Martina Kikelj.
Sodelovanje na projektu: november 2015 – marec 2016


IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
Obdelava hrbtne strani kosov dveh dvignjenih mozaikov iz dveh prostorov Rimske vile, v skupni kvadraturi okoli 100 m2 :
• odstranjevanje nečistoč in ilovice,
• ravnanje mozaika,
• utrjevanje kamnitih kock (tesere).
Priprava na ponovno montažo na originalni lokaciji.
Priprava na transport.

FOTO: Arhiv ZVKDS, RC.

KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKI POSEG NA SNETIH STENSKIH POSLIKAVAH IZ ANTIČNE GROBNICE IZ LANCOVE VASI

Objekt: Lancova vas – Rimskodobna naselbina (EŠD 27972)                                                                    Naslov projekta: Konserviranje sten rimskodobne grobnice iz Lancove vasi
Datacija: Rimska doba
Tehnika/material: Fresco poslikava na apnenem ometu

OBRAZLOŽITEV:
Konservatorsko-restavratorski postopek je bil izveden pod okriljem ZVKDS, Restavratorskega centra. Sodelovala sem pri vseh postopkih, ki so omenjeni v nadaljevanju.

Vodja projekta: Rado Zoubek

IZVEDENI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI:
• Odstranjevanje odvečnih nanosov zemlje s hrbtišča.
• Utrjevanje hrbtišča poslikav.
• Kitanje hrbtišča poslikav.
• Pritrjevanje poslikav na novi nosilec.
• Odstranjevanje začasne zaščite in ojačitve lica poslikav.
• Utrjevanje slikovnega ometa in barvne plasti.
• Delno odstranjevanje nečistoč in sekundarnih nanosov z lica poslikave.
• Priprava fotodokumentacije in poročila o posegih.
• Sodelovanje pri iskanju optimalnega načina prezentacije.