Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

REFERENCE

Projekti:

 

2023:

2022:

 • Mestni trg 10 – rekonstrukcije stropnih poslikav v 2. nadstropju.
 • Sondažne raziskave v Nadškofijskem dvorcu, Ljubljana.
 • Sondažne raziskave vile Mirje 11, Ljubljana.
 • Dol pri Ljubljani, rekonstrukcija stenskih poslikav.
 • Snemanje stenskih in stropnih poslikav, Mestni trg 14, Ljubljana.
 • Restavriranje zlatega  lesenega okvirja iz obdobja beneškega baroka.

2021: 

 • Temeljito sondiranje in dokumentiranje dekorativnih poslikav v objektu »Pod Trančo« na naslovu Mestni trg 14, Ljubljana.
 • Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v Rajhovi domačiji v Dolu pri Ljubljani.
 • Konservatorsko-restavratorski poseg na  keramični peči v objektu Hiša- Breg 10, Ljubljana.
 • Sondažne raziskave v objektu Križevniška ulica 3, Ljubljana.
 • Restavriranje fragmenta na fasadi, Ciril Metodov trg 10, Ljubljana

2020:

2019: 

2017:

Od leta 2008 sodelujem pri projektih Restavratorskega centra RS:

 • 2019: Konservatorsko-restavratorski postopek priprave antičnega mozaika iz Gosposvetske ceste v Ljubljani za muzejsko prezentacijo v Mestnem muzeju Ljubljana.
 • 2019: Odstranjevanje nečistoč s stropne iluzionistične poslikave Frana Jelovška v Codellijevi hiši na Bregu v Ljubljani (nad gostilno Vitez).
 • 2019: Konservatorsko-restavratorski postopki na stenski poslikavi v kupoli stopnišča v Gruberjevi palači na Zvezdarski ulici v Ljubljani (poslikava : »Alegorija tehnike, trgovine in obrti.” Avtor: A. J. Herrlein.)
 • 2018: Sodelovanje pri interventnem posegu dviga antičnega mozaika na Gosposvetski cesti v Ljubljani.
 • 2018: Rekonstrukcija antičnega mozaika iz najdišča Mošnje na Gorenjskem
 • 2017: Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v notranjščini cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec.
 • 2016: Konserviranje-restavriranje snetega kosa stenske poslikave Pohod in poklon Sv. treh kraljev (v treh kosih), Sužid.
 • 2016: Konservatorsko-restavratorski poseg na snetih stenskih poslikavah iz antične grobnice iz Lancove vasi.
 • 2016, 2017: Konserviranje-restavriranje snete stenske poslikave Sv. Krištof z zunanjščine cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec.
 • 2015: Konserviranje-restavriranje snete stenske poslikave pohod in poklon sv. Treh kraljev iz cerkve Sv. Kancijana, Vrzdenec (hrani narodna galerija).
 • 2015, 2016: Konservatorsko-restavratorski poseg na fragmentih mozaikov iz objekta 2, Simonov zaliv, Izola.
 • 2014: Konserviranje-restavriranje kupole kapele Škofjeloškega gradu.
 • 2009: v cerkvi svetega Vida v Preserjih pod Krimom,.
 • 2009: cerkvi sv. Mohorja in Fortunata na Korenu nad Horjulom.
 • 2009: kapeli cerkve Marijinega oznanjenja (Frančiškanska cerkev) v Ljubljani.
 • 2008: Konservatorsko-restavratorski posegi v Stolni cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu.

Za ZVKDS in druge naročnike opravljam sondažne raziskave:

Sodelovala sem pri pripravi dokumentacije za vpis Plečnikove arhitekture na seznam Unescove svetovne dediščine.

Sodelujem pri pripravi konservatorskih načrtov za prenovo:

 • Ljubljana – Plečnikove Žale,
 • Ljubljana – Regulirana struga Ljubljanice,
 • Vila Epos Bled.
 

Sodelovala sem pri pripravi dokumentacije za vpis Plečnikove arhitekture na seznam Unescove svetovne dediščine.

V soavtorstvu sem pripravila MAPI 2, konservatorskih načrtov:

 • Ljubljana – Plečnikove Žale,
 • Ljubljana – Regulirana struga Ljubljanice.