Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

EŠD 739 Grad, Škofja loka