Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

RESTAVRIRANJE DEKORATIVNE STROPNE POSLIKAVE – ROZETE

KRAJ / LOKACIJA:                                  Ljubljana                                                                              PREDMET (IME DELA):                          Stropne dekorativne poslikave                                      AVTOR / DATACIJA:                                Neznan / zadnja četrtina 19. stol.                                  TEHNIKA METERIAL:                             Poslikava na suh omet (a secco)

V sklopu prenove stanovanja v tretjem nadstropju objekta na Stritarjevi ulici v Ljubljani, je restavratorka ZVKDS o.e. Ljubljana izvedla preliminarno sondiranje sten in stropov. Sondiranje je razkrilo, da je na stropih treh večjih prostorov stanovanja ohranjena plast s centralno umeščenimi dekorativnimi rozetami in s pripadajočo dekorativno obrobo prostora.

Želja investitorja je bila, da se v reprezentativnem osrednjem prostoru, prezentira 2 m x 2 m velik del originalnega stropa s centralno rozeto, pripadajoča obrobna bordura z okrašenimi vogali, pa se ohrani nad spuščenim stropom.

 

V sklopu konservatorsko-restavratorskih del so bili izvedeni naslednji postopki:

  • mehansko odstranjevanje sekundarnih plasti beležev
  • odstranitev kovinske cevi in električne napeljave v center rozete
  • globinsko zapolnjevanje manjkajočih delov nosilca z injektiranem 
  • utrjevanje nosilca in slikovnega ometa 
  • kitanje poškodb nosilca in slikovnega ometa 
  • utrjevanje barvne plasti 
  • retuširanje ozadja v tehniki črtkanja 
  • rekonstrukcija manjkajočih delov dekorativne poslikave
  • dopolnjevanje centralnega dela rozete glede na podobne primere
  • retuširanje dekorativne poslikave