Anja Urbanc, konservatorka-restavratorka

STROPNE POSLIKAVE V ENI NAJSTAREJŠIH MEŠČANSKIH HIŠ V LJUBLJANI

V marcu 2019 je bilo izvedeno poglobljeno sondiranje stropnih dekorativnih poslikav, z namenom odstranitve sekundarnih nanosov z dveh dekorativnih centralnih rozet v stanovanju v 1. nadstropju objekta na naslovu Mestni trg 10, v Ljubljani.

Namen sondiranja je bil:

  • Izvesti natančno nadaljnje sondiranje stropov v dveh prostorih po predhodnem preliminarnem sondiranju, ki ga je opravil ZVKDS, OE Ljubljana.
  • Izvesti sondiranje parapetov v treh prostorih, po predhodnem preliminarnem sondiranju ZVKDS OE Ljubljana v enem prostroru.
  • Izvesti preliminarno sondiranje po navodilih odgovorne konservatorke v dveh prostorih.

KRAJ / LOKACIJA:                                   Ljubljana, Mestni trg 10
OBJEKT:                                                    Ljubljana- Hiša Mestni trg 10
EŠD:                                                            346
PREDMET (IME DELA):                           Stropne dekorativne poslikave
AVTOR / DATACIJA:                                prva četrtina 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1750-1760
VRSTA DEDIŠČINE:                                  profana stavbna dediščina. Zgodnjebaročna, okrog 1616 iz več stavb prezidana meščanska palača, s kvalitetnim arkadnim dvoriščem, baročnim stopniščem in rokokojskim pročeljem.